Όροι Συναλλαγών

Όροι Χρήσης

Καλωσήρθατε στο Byserv.com και στην Webshops, LLC. Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Αν επισκέπτεστε ή αγοράζετε μέσω του Byserv.com τότε αποδέχεστε τους όρους συναλλαγών. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση WEBSHOPS, LLC δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθοιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας ή πελάτες της WEBSHOPS, LLC  προς οποιοδήποτε άλλο.  Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πωλήσεις ή ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει για την πιθανή αυτή χρήση και μας έχετε δώσει την άδεια κατά την εγγραφή σας. Εάν έχει την άδειά σας, η WEBSHOPS, LLC πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για :

- Να σας αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία
- Να σας αποστέλλει ηλεκτρονικώς δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις

Δεν επιτρέπεται σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο website Byserv.com.

Η εταιρία WEBSHOPS, LLC συνιστά στους πελάτες να ελέγχουν ότι δεν υπάρχει κανένα δεδομένο μέσα στο προϊόν (φωτογραφία, βίντεο, μουσική κτλ.) πριν το επιστρέψουν. Η εταιρία WEBSHOPS, LLC δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια αυτών των δεδομένων.

Οι ιστοσελίδες που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες στην ιστοσελίδα Byserv.com της εταιρίας WEBSHOPS, LLC δεν είναι υπό τον έλεγχο της. Κατά συνέπεια, η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του πελάτη.

Εγγύηση

Η εγγύηση κάθε προϊόντος καθορίζεται είτε από το κατάστημα πώλησης είτε από τον κατασκευαστή, κυρίως όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά ή είδη για computers.

Πριν παραγγείλετε διαβάστε για την εγγύηση του προϊόντος στο site του καταστήματος πώλησης. Σε περίπτωση βλάβης ενός προϊόντος εντός εγγύησης, πρώτα μας ενημερώνετε με email και στην συνέχεια σας δίνουμε τις οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Η εταιρία WEBSHOPS, LLC δεν φέρει καμία ευθύνη από βλάβη που προκλήθηκε από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη. Τα προϊόντα συνοδεύονται γενικώς από την αποκλειστική εγγύηση του κατασκευαστή και οι όροι είναι διαθέσιμοι στο εγχειρίδιο εγγύησης του προϊόντος ή στους γενικούς όρους πώλησης του κατασκευαστή ή του καταστήματος πώλησης.

Εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας ή αν τα προϊόντα προορίζονται για επαγγελματικούς σκοπούς, η εταιρία WEBSHOPS, LLC δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από την χρήση των προϊόντων στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη, με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο. Η ευθύνη της εταιρίας WEBSHOPS, LLC περιορίζεται στην αξία των προϊόντων και μόνο στην περίπτωση που ο κατασκευαστής ή το κατάστημα πώλησης εγκρίνει την αλλαγή, την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων στον πελάτη.

Η ολική ή μερική μη δυνατότητα χρήσης των προϊόντων κυρίως εξαιτίας ασυμβατότητας υλικού ή λογισμικού δεν συνεπάγεται αποζημίωση ή την ευθύνη της εταιρίας WEBSHOPS, LLC.

Πώληση και Μεταφορά

Η εταιρία WEBSHOPS, LLC απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Επίσης, μπορεί να αρνηθεί την αγορά και μεταφορά προϊόντων που απαγορεύονται από τις Αμερικανικές ή Ευρωπαϊκές αρχές. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια τελωνεία για πληροφορίες προϊόντων που θεωρούνται "επικίνδυνα".

Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής, αρμόδια δικαστήρια είναι τα τοπικά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της πολιτείας του Delaware.

Η πιο πάνω πολιτική του Byserv.com και της εταιρίας Webshops, LLC μπορεί να τροποποιηθεί.