Προφίλ

To Byserv.com ανήκει στην εταιρία Webshops, LLC που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Delaware των Η.Π.Α.
Σκοπός της εταιρίας είναι να διευκολύνει τους καταναλωτές στις αγορές τους από τις Η.Π.Α μέσω internet, προσφέροντας ολοκληρωμένη υπηρεσία αγοράς, εκτελωνισμού και μεταφοράς για τα προϊόντα που επιλέγουν.